Dette tror jeg på

Jeg forstår sosial samhandling utfra hva vi gjør, ikke bare hva vi er.

Våre handlinger er knyttet til hvilke mål vi setter oss ( hva vi vil oppnå). Målene våre kan være bevisste eller ubevisste.

Taktikkene jeg bruker for å oppnå målene mine er handlingene jeg foretar meg.

 

Hvis jeg har et bevisst forhold til målet mitt og hvilke taktikker jeg bruker for å oppnå det, har jeg høy selvinnsikt. Hvis jeg skal forstå andres mål og taktikker, krever det innlevelsesevne, eller empatisk evne.

 

Hvis taktikkene jeg velger å bruke ikke er egnet til å nå det målet jeg har satt meg, blir min atferd forvirrende for andre og for meg selv. Og det vil som oftest føre til at jeg ikke når målet mitt.

 

Å være tydelig i kommunikasjonen krever at det er samsvar mellom målene mine og taktikkene jeg har valgt å bruke.

 

Jeg har som menneske mulighet til å velge både mål og taktikker (i motsetning til dyr som i større grad er styrt av instinkter). Hvis jeg for eksempel oppdager at det å bli likt av andre mennesker for ofte er et mål hos meg, så kan jeg trene på å ha andre mål. Menneskene rundt meg vil da oppleve at jeg er noe annerledes enn jeg pleier.

 

Sosial kompetanse er evne til å forstå samhandling, hva vi gjør i det sosiale rommet mellom oss. Det er å øve opp evnen til å betrakte hendelsene vi deltar i, og å se oss selv som deltakere sammen med de andre.

Å se seg selv som sosial aktør gir mulighet til å endre egen sosiale funksjon. Det krever bevisstgjøring og trening, og det er fullt mulig å trene innenfor dagliglivets gjøremål.

 

Å beskrive menneskets væremåte i begreper som "mål" og "taktikker" innebærer at vi kan ville være noe og ta valg i forhold til det. Det betyr at vi kan delta i en prosess hvor vi er med på å skape oss selv. Dette er noe av kjernen i det gammeldagse dannelsesbegrepet; å danne, eller forme seg selv etter et valgt forbilde.