Kursinfo
Varighet:
Dette kurset kan gå over et par timer eller et par dager. Kurset skreddersys etter kundens behov.

Antall deltakere:
Fra 8 til ca 30 personer
Kreativt Samarbeid kan også være et foredrag med demonstrasjoner på 1 - 2 timer.

Kreativt samarbeid

Hensikten med kurset er å lære grunnleggende koder i kommunikasjon og bli mer bevisst hva kroppspråk er, og hva det betyr i kommunikasjonen.

Målet er at deltakerne får større selvtillit og større tro på at de har noe å bidra med.

Produktivitet og trivsel på arbeidplasen er avhengig av at vi har holdninger og adferd som fremmer et kreativt og lystbetonet samarbeid. Disse positive holdningene trener vi på:

  • Ja øvelser
  • Lytte
  • Definere
  • Tydelighet i kommunikasjonen
  • Mot i kommunikasjonen
  • Status
  • Kroppspråk
  • Rollespill

I rollespillene lager vi situasjoner i samarbeid med deltakerne. Så trener vi på atferdskodene vi har lært i situasjoner som deltakerne opplever som vanskelige, (eks. jobbsøker samtale, kundeklage, medarbeidersamtale.)

 

Pedogogisk innfallsvinkel

Vi kan alle videreutvikle sosiale ferdigheter og bli bedre til å kommunisere. Men læring innenfor dette feltet krever trening som gir erfaring. Derfor er kurset en blanding av litt teori og mange øvelser.

Kurset har fokus på de kodene som er felles for oss og lett gjenkjennelige. Vi fokuserer ikke på den enkelte deltaker.