Meg på tur
Meg på tur

Om meg

Jeg er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole og har jobbet som skuespiller i 25 år. Etter 5 år på Det Norske Teatret og 5 år i Fjernsynsteatret, laget jeg mitt eget kompani, som jeg drev i 15 år.

I 1982 begynte jeg å undervise, først blant skuespillere, så amatører og etter hvert ulike yrkesgrupper.
I dag er det dette jeg i hovedsak gjør. I 1988 begynte jeg på universitetet og tok mastergrad i 2008, med fagene teatervitenskap, religionshistorie og idehistorie.
Jeg var ansatt i Alfa & Omega fra 1997 til 2002 som konsulent i kommunikasjon. Deretter drev jeg mitt eget as. frem til 2009.

Fra 2009 til 2012 var jeg ansatt som seniorrådgiver i Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Nå driver jeg for meg selv igjen, ved siden av at jeg er lektor ved Universitetet i Oslo. .

Jeg har gjort små og store jobber for små og store kunder:

 • * daVinci consulting
  * Kommunikasjonsforeningen
  * Statoil
  * Hydro Energi
  * Sofienbergsentret (Kirkens bymisjon)
  * Norsk Faglitterære Forfatter og Oversetterforening
  * Norsk Forfattersentrum
  * Sommerhotellet
  * Statens Lånekasse
  * Statens Legemiddelverk
  * Universitetet i Oslo
  * Telenor
  * Veidekke Entreprenør AS
  * Hydro Energi
  * KDO Consulting
  * Lindorff Payment
  * Avinor
  * Jotun
  * Aetat
  * Vinmonopolet
  * Møllergruppen
  * Statnett
  * Forsvaret
  * NHO
  * Vesta
  * Handelshøgskolen BI
  * SV´s partikontor
  * Nordick Black Theatre, elevskolen
  * Dark arkitekter
  * Universitetet i Tromsø
  * Det norske Veritas
 • *Bekk Consulting
 • *Økokrim
 • *Accenture
 • *Oslo Markedhøyskole
 • *Posten D-nett
 • *Riksantikvaren
 • *Barne og likestillingsdepartementet
 • *Kommunal og reionaldepartementet
 • *Norsk Tipping
 • *Innovasjon Norge
 • *Sparebankene
 • *Nye Ahus
 • *Ullevål sykehus
 • *ISS
 • *Visma
 • *MSD Norge
 • *Oslo kommune
 • *Statens Vegvesen
 • NTNU
 • BI

 • I 2011 utga Difi - direktoratet for farvaltning og IKT min lærebok i retorikk: Byråkrati og budskap